неділя, 13 жовтня 2013 р.

Броварська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №5
Бізнес-клуб “Країна успіху”

проекту “Шкільна академія підприємництва”

10.10.2013 під час засідання бізнес-клубу відбулася презентація проекту "Закон про захист прав споживачів", де було розглянуто права і обов'язки як виробників товарів і послуг, так і покупців та споживачів даних товарів.
Цей закон регулює відносини між споживачами товарів і послуг ,
виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності,
встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного
захисту їх прав.
Стаття 3. Права споживачів
Споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) для задоволення своїх побутових потреб мають право на:
державний захист своїх прав;
гарантований рівень споживання;
належну якість товарів чи послуг, торговельного та інших видів обслуговування;
безпеку товарів і послуг.

26.09.2013 члени клубу "Країна успіху" розглядали проблему "Риси підприємця та їх вплив на ведення бізнесу". 
Характерні риси підприємця:
   ·      організаційно-господарське новаторство;
   ·      готовність та здатність до ризику;
   ·      пошук нових можливостей та ініціативність;
   ·      орієнтація на ефективність та якість продукції і обслуговування;
   ·      майнова відповідальність та цілеспрямованість;
   ·      висока інформованість та постійне спостереження;
   ·      здатність до жертв в інтересах справи;
   ·      чіткість, планомірність у роботі;
   ·      здатність переконувати людей, комунікабельність, чесність, надійність тощо. 

Основні функції підприємця:

1ресурсну,                                           
1управлінську,
1інноваційну,
1ризикову.
Ресурсна функція полягає у тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання фінансових, виробничих, матеріальних, сировинних, людських, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів у процесі виробництва товару чи надання послуги, організовує виробництво, розподіляє засоби виробництва і трудову діяльність.
Управлінська функція підприємця полягає у прийнятті управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та збутової діяльності, здійснення організації, планування, мотивації та контролю виробництва. 

Інноваційна функція передбачає здійснення інновацій (нововведень), освоєння нової продукції, нових технологій та нових форм організації виробництва і праці, пошук нових ринків збуту, нових засобів задоволення потреб споживача, перехід від традиційних до нових форм господарювання, які не мають аналогів у господарській діяльності. 
Ризикова функція полягає в необхідності прийняття рішень, які спрямовані на досягнення успіху, але не гарантують його через невизначеність та мінливість економічної ситуації. Підприємець ризикує не лише своєю власністю, вкладеними коштами, а й своєю працею, часом діловою репутацією.