неділя, 13 жовтня 2013 р.

Броварська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №5
Бізнес-клуб “Країна успіху”

проекту “Шкільна академія підприємництва”

10.10.2013 під час засідання бізнес-клубу відбулася презентація проекту "Закон про захист прав споживачів", де було розглянуто права і обов'язки як виробників товарів і послуг, так і покупців та споживачів даних товарів.
Цей закон регулює відносини між споживачами товарів і послуг ,
виробниками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності,
встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації державного
захисту їх прав.
Стаття 3. Права споживачів
Споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) для задоволення своїх побутових потреб мають право на:
державний захист своїх прав;
гарантований рівень споживання;
належну якість товарів чи послуг, торговельного та інших видів обслуговування;
безпеку товарів і послуг.

26.09.2013 члени клубу "Країна успіху" розглядали проблему "Риси підприємця та їх вплив на ведення бізнесу". 
Характерні риси підприємця:
   ·      організаційно-господарське новаторство;
   ·      готовність та здатність до ризику;
   ·      пошук нових можливостей та ініціативність;
   ·      орієнтація на ефективність та якість продукції і обслуговування;
   ·      майнова відповідальність та цілеспрямованість;
   ·      висока інформованість та постійне спостереження;
   ·      здатність до жертв в інтересах справи;
   ·      чіткість, планомірність у роботі;
   ·      здатність переконувати людей, комунікабельність, чесність, надійність тощо. 

Основні функції підприємця:

1ресурсну,                                           
1управлінську,
1інноваційну,
1ризикову.
Ресурсна функція полягає у тому, що підприємець бере на себе ініціативу поєднання фінансових, виробничих, матеріальних, сировинних, людських, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів у процесі виробництва товару чи надання послуги, організовує виробництво, розподіляє засоби виробництва і трудову діяльність.
Управлінська функція підприємця полягає у прийнятті управлінських рішень на всіх стадіях виробничої та збутової діяльності, здійснення організації, планування, мотивації та контролю виробництва. 

Інноваційна функція передбачає здійснення інновацій (нововведень), освоєння нової продукції, нових технологій та нових форм організації виробництва і праці, пошук нових ринків збуту, нових засобів задоволення потреб споживача, перехід від традиційних до нових форм господарювання, які не мають аналогів у господарській діяльності. 
Ризикова функція полягає в необхідності прийняття рішень, які спрямовані на досягнення успіху, але не гарантують його через невизначеність та мінливість економічної ситуації. Підприємець ризикує не лише своєю власністю, вкладеними коштами, а й своєю працею, часом діловою репутацією.

неділя, 3 лютого 2013 р.

            
"Проект виконується за фінaнсової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польщі у межах програми закордонної допомоги у 2012 р."

вівторок, 20 листопада 2012 р.

НОВИНИ ФОРУМУ

З 19 по 21 листопада 2012 року відбулася нова зустріч учасників польсько-українського проекту Шкільна академія підприємництва у КОІПОПК місто Біла Церква. Цікавою  та плідною була робота як тренерів проекту, так і його учасників вчителів економіка та психологів. Під час роботи тренінгів було визначено конкретні цілі та плани роботи шкільних клубів підприємництва. Створено інтернет  сайти і блоги для активного спілкування учасників шкільних клубів підприємницької діяльності.


субота, 13 жовтня 2012 р.

Вітання

Доброго дня, шановні гості!!!

        Вас вітає Броварська Шкільна академія підприємництва "Країна успіху".

         З 10 по 14 жовтня 2012 року в місті Харкові відбувся Міжнародний семінар-тренінг "Шкільна академія підприємництва". Заняття проводили тренери з  Польщі, Єва Бабінська, яка є автором проекту, Моніка Вервіцька та пані Ждіслава. Практичну допомогу учасникам проекту надавали тренери Київської та Харківської областей.  Учасниками заходу були практичні психологи та вчителі економіки з Київської та Харківської областей. Робота проходила в творчій, дружній, пізнавальній атмосфері.

      Про подальшу роботу Шкільна академія підприємництва "Країна успіху" дізнайтесь на блоз.